MARKETING

Za sve informacije vezane za oglašavanje na Tv kanalu i web stranicama kontaktirajte nas na:

marketing@pozitivtv.eu

099/5488-540